Demokorps

Med dit produkt og brand i fokus udfører Retail Support både produktdemonstrationer og promotions i butikkerne – eller andre steder, hvor kunderne færdes.

Vi sørger for, at vores medarbejdere kender produktet og målgruppen, og at alt materiale er til stede til brug for arrangementet. Dermed sikres maksimalt udbytte, og optimalt salg og brandingeffekt.

Demonstration kan f.eks. omfatte følgende:

  • Bemanding af shop-in-shop
  • Information til kunder om USP´er
  • Demonstration af produkter
  • Vejledning af kunder om valg af produkt/løsning
  • Udlevering af salgsmateriale og brochurer

Vores demokorps udfylder efter hver aktivitet en evalueringsrapport med de ønskede målepunkter, til brug for samlet evaluering og opfølgning.

Demo opgaver kan være enkeltstående events, faste demodage og hele arrangementer. Kontakt os venligst for yderligere oplysninger.